13 Φεβρουαρίου 2018

Ουραγός η Ελλάδα στο 112

Άγνωστο στους περισσότερους Έλληνες, απροσπέλαστο στα άτομα με αναπηρία, χωρίς ακριβή γεωεντοπισμό και θύμα της γραφειοκρατίας, το 112 μπορεί ωστόσο να σώσει ζωές
(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις 13 Φεβρουαρίου 2018 στη στήλη Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα-310)

Κάθε χρόνο γύρω στις 11 Φεβρουαρίου, την ευρωπαϊκή ημέρα του 112, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τα ευρήματα της έρευνας που διεξάγει σχετικά με την εφαρμογή του 112 στα κράτη μέλη. Η έρευνα στηρίζεται στις απαντήσεις που δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών σε σχετικό ερωτηματολόγιο και δεν επαληθεύεται από ανεξάρτητη έρευνα με τη συμμετοχή του κοινού. Έτσι δεν καταγράφονται οι πραγματικές επιδόσεις της σχετικής υπηρεσίας όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των απαντήσεων των ελληνικών αρχών στην τελευταία έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 9 Φεβρουαρίου, να πούμε ότι το 112 στην Ελλάδα λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία διαθέτει σχετικό τηλεφωνικό κέντρο με ξενόγλωσσους χειριστές (αγγλικά, γαλλικά). Οι κλήσεις στο 112 διαβιβάζονται στις κατά τόπους υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο χειριστής παραμένει στην γραμμή για να εξυπηρετήσει όσους από τους καλούντες δεν μιλούν ελληνικά.

Βασικοί δείκτες επιδόσεων. Ο συνολικός αριθμός των κλήσεων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το 2017 (7,73 εκατ.) φαίνεται μειωμένος σε σχέση με το 2016 (8,33 εκατ.). Το ίδιο συμβαίνει και με τις κλήσεις στο 112 (2017-2,02 εκατ. 2016-2,25) από τις οποίες όμως το 95,5% είναι λανθασμένες ή απατηλές (96,9% το 2016).

Στην Ελλάδα, οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να δηλώνουν ότι δεν είναι δυνατή η κλήση του 112 από χρήστες με αναπηρία. Ο μέσος χρόνος απάντησης της κλήσης είναι 9 δευτερόλεπτα (ο μέγιστος χρόνος που έχει καθορίσει η Επιτροπή είναι 10 δευτερόλεπτα). Επίσης αναφέρεται ότι ποσοστό λιγότερο από 2% των κλήσεων προς το 112 είναι ανεπιτυχείς, δηλαδή δεν μπορούν να διαβιβαστούν στις κατά τόπους υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Γεωεντοπισμός του καλούντος. Η σημαντική αυτή λειτουργία του 112, χρειάστηκε να εφαρμοστεί μόνο σε 0,35% των κλήσεων, ενώ ο μέσος χρόνος που απαιτείται προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές πληροφορίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 23 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο εντοπισμός της θέσης του καλούντος δεν είναι αυτόματος όπως ρητά προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ αλλά ενεργοποιείται μετά από αίτημα των αρμόδιων αρχών - το οποίο διαβιβάζεται συνήθως με τηλεομοιοτυπία. Είναι επίσης δυνατός ο γεωεντοπισμός των χρηστών σε περιαγωγή.

Η Ελλάδα δεν έχει σχέδια εφαρμογής της νέας δυνατότητας που προσφέρουν τα κινητά Android και iPhone (από το Μάρτιο) για προηγμένο γεωεντοπισμό κινητών τηλεφώνων (Advanced Mobile Location ή AML). Όπως γράψαμε και παλιότερα (Χ.Ν. 24/10/2017) η μέθοδος αυτή που εφαρμόζεται ή δοκιμάζεται ήδη σε 11 χώρες της ΕΕ επιτρέπει τον γεωεντοπισμό σε ακτίνα λίγων μέτρων αντί για χιλιόμετρα με τα υπάρχοντα συστήματα γεωεντοπισμού μέσω τριγωνισμού.

Ενημέρωση του κοινού. Με βάση την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με την ύπαρξη και τη λειτουργία του 112. Η Επιτροπή διενεργεί ανάλυση της γνώσης του 112 από τους ευρωπαίους πολίτες μέσω ερωτήσεων στο ειδικό ευρωβαρόμετρο για τις Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Με βάση την τελευταία τέτοια έρευνα, το 112 εξακολουθεί να είναι σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα! Έτσι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα μόνο το 6% θα χρησιμοποιούσε το 112. Αντίστοιχα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό μόνο 14% των Ελλήνων γνωρίζει ότι πρέπει να καλέσει το 112. Αυτό είναι μάλλον αναμενόμενο με βάση τις εξαιρετικά περιορισμένες προσπάθειες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την γνωστοποίηση του 112 στο ελληνικό κοινό.

Εκσυγχρονισμός του 112. Πρόκειται για μια πονεμένη ιστορία που δοξάζει την ελληνική γραφειοκρατία θέτοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο τις ζωές τόσο των Ελλήνων πολιτών όσο και των ξένων επισκεπτών της χώρας μας. Η ιστορία ξεκινά τον Απρίλιο του 2011 με δημόσια διαβούλευση που κατέληξε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους σε σχετική προκήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών».

Η χρηματοδότηση είχε εξασφαλιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Στόχος ήταν το κέντρο να λειτουργήσει το πρώτο εξάμηνο του 2014. Για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2014 σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα σχεδόν με το Νόμο 4249/24-3-2014 αναδιοργανώθηκε η Γενική Γραμματεία πολιτικής Προστασίας και δημιουργήθηκε ειδική Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112» που θα παρελάμβανε το νέο σύστημα. Τον Ιούνιο του 2014 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με τον ΟΤΕ, μετά από καθυστέρηση δύο ετών λόγω προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι εργασίες έπρεπε (σύμφωνα με την προκήρυξη) να έχουν ολοκληρωθεί 19 μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2016.

Όμως, στο τέλος του 2016 το έργο είχε καθυστερήσει σημαντικά λόγω των αλλαγών της πολιτικής ηγεσίας και τα χρήματα από το ΕΣΠΑ κινδύνευαν να χαθούν. Αποφασίστηκε λοιπόν να μεταφερθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020. Τελικά, η νέα απόφαση για το έργο υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 και προβλέπει την ολοκλήρωσή του τον Δεκέμβριο του 2018, τέσσερα χρόνια μετά την αρχική προκήρυξη ...

Ωστόσο, το νέο σύστημα θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν τον Απρίλιο του 2018 όταν καθίσταται υποχρεωτική η εγκατάσταση σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα του συστήματος e-Call. Πρόκειται για το σύστημα το οποίο θα καλεί αυτόματα το 112 σε περίπτωση ατυχήματος. Ένας αναγκαίος εκσυγχρονισμός που έχει καθυστερήσει τραγικά λόγω της γραφειοκρατίας, καθυστέρηση η οποία δυστυχώς στοιχίζει ανθρώπινες ζωές ...

06 Φεβρουαρίου 2018

Αθώοι και φταίχτες

Ας αναγνωρίσουν επιτέλους κόμματα και παρατάξεις τις διαχρονικές ευθύνες και τα πολυάριθμα λάθη τους και ας πούνε τα πράγματα με το όνομά τους …
(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις 6 Φεβρουαρίου 2018 στη στήλη Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα-318)

Από γλώσσης άρξασθαι. Η γλώσσα που έχει γίνει διεθνώς γνωστή ως «μακεδονική» ανήκει στην οικογένεια των νότιων σλαβικών γλωσσών όπως και η παλαιά σλαβονική εκκλησιαστική γλώσσα, η σλοβενική, η σερβοκροατική και η βουλγαρική. Κοντύτερα στα βουλγάρικα, έχει επίσης πολλά κοινά στοιχεία με τα σερβοκροατικά. Πρόκειται για γλώσσα που εξελίχτηκε και διαμορφώθηκε ως επίσημη γλώσσα της Λαϊκής (και από το 1963 Σοσιαλιστικής) Δημοκρατίας της Μακεδονίας που ιδρύθηκε το 1944 ως ομόσπονδη δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.

Μάλιστα, υποστηρίζεται πως είναι ξεχωριστή από τα βουλγάρικα. Έτσι, στις επίσημες συναντήσεις αξιωματούχων της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, οι πρώτοι, για να τονίσουν την διαφορά, χρησιμοποιούν διερμηνέα, σε αντίθεση με τους δεύτερους που δεν τον χρειάζονται!!!

Ακόμη όμως και πριν να καταστεί επίσημη, την γλώσσα αυτή και αρκετές διαλέκτους της, μιλούσαν για πολλά χρόνια οι σλαβόφωνοι κάτοικοι της Μακεδονίας. Όσοι από αυτούς μετά το 1913 ζούσαν στην ελληνική Μακεδονία αντιμετωπίστηκαν από το επίσημο ελληνικό κράτος με αλλοπρόσαλλο τρόπο. Όσοι δεν δήλωναν Έλληνες διώχθηκαν, προπηλακίστηκαν και πολλοί εξαναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν δημιουργώντας μεγάλες κοινότητες εκτός Ελλάδας (Αυστραλία, Καναδά κλπ.).

Αρχικά, κύριος στόχος ήταν η γλώσσα τους να μην θεωρηθεί βουλγαρική. Έτσι, διατυπώθηκε από πολλούς ο αστήρικτος ισχυρισμούς ότι αυτή προερχόταν από την γλώσσα των αρχαίων μακεδόνων!!! Επιπλέον, το 1925, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε το Abecedar, ένα αλφαβητάριο που «τυπώθηκε με λατινικούς χαρακτήρες και συντάχθηκε στη μακεδονική διάλεκτο». Το οποίο βέβαια στη συνέχεια αποσύρθηκε …

Διώξεις και αλυτρωτισμοί. Αργότερα, ιδίως κατά την Μεταξική δικτατορία, όσοι σλαβόφωνοι δεν είχαν καταφύγει στη Βουλγαρία διώχθηκαν και υποχρεώθηκαν να ορκιστούν δημόσια σε ειδικές τελετές πως θα μιλούν ελληνικά ακόμη και στα σπίτια τους!!! Αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς το βιβλίο «Η απαγορευμένη γλώσσα» του Τάσου Κωστόπουλου για να καταλάβει τι τράβηξαν οι σλαβόφωνοι από το επίσημο ελληνικό κράτος.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε η ιδέα της ξεχωριστής «μακεδονικής» εθνότητας που υποστηρίχτηκε στο πλαίσιο του πανσλαβισμού από την Κομμουνιστική Διεθνή (Κομιντέρν). Την υποστήριξε επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), τουλάχιστον για κάποια περίοδο πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά την περίοδο της κατοχής. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίχτηκε ακόμη και η δημιουργία ανεξάρτητης Μακεδονίας με τη συνένωση περιοχών που ανήκαν στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Σερβία.

Γι’ αυτό οι σλαβόφωνοι πύκνωσαν τις τάξεις του ΚΚΕ, του ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού Στρατού, για να διωχθούν (και να μεταναστεύσουν μαζικά) μετά την λήξη του εμφυλίου ως σλαβόφωνοι αλλά και ως κομμουνιστές … Θυμήθηκα σχετική ιστορία που μου είχε διηγηθεί στρατιωτικός. Μπαίνοντας σε σταθμό χωροφυλακής εκείνη την περίοδο άκουσε φωνές. Ένας χωροφύλακας έδερνε κάποιον φωνάζοντας του «Είσαι κομμουνιστής ρε;». Κι ο άλλος απαντούσε «Όχι, γίνομαι!».

Από το 1945 και μέχρι τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991-1992, η Ελλάδα δέχτηκε αδιαμαρτύρητα την ύπαρξη της (Λαϊκής και μετέπειτα) Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Γιουγκοσλαβία. Αλλά και της ευρύτερης στρατηγικής του ΝΑΤΟ για την προσέγγιση με την Γιουγκοσλαβία, η οποία είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης.

Αναγνώριση χωρίς επιφυλάξεις. Όταν διεύθυνα τις εργασίες εισαγωγής των ελληνικών στα συστήματα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έμαθα τυχαία για τις διεθνείς συνδιασκέψεις του ΟΗΕ για τα γεωγραφικά ονόματα. Αξίζει να μελετήσει κανείς τα συμπεράσματα και τα ψηφίσματα αυτών των συνδιασκέψεων. Ιδίως της 3ης που έγινε στην Αθήνα το 1977 επί Νέας Δημοκρατίας και της 4ης που έγινε στο Λονδίνο το 1982 επί ΠΑΣΟΚ.

Με τα εν λόγω ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν από όλες τις χώρες αναγνωρίστηκε επίσημα η «μακεδονική» γλώσσα, χωρίς οι διπλωμάτες που εκπροσωπούσαν την Ελλάδα να διατυπώσουν την παραμικρή επιφύλαξη. Αντίθετα με τους τούρκους, που στην Αθήνα λόγω της εκκρεμότητας του Κυπριακού είχαν εκφράσει έντονες επιφυλάξεις σε ένα ψήφισμα σχετικά με την «Εθνική Τυποποίηση» αναφορικά με την δικαιοδοσία της Κύπρου να τυποποιεί γεωγραφικά ονόματα.

Επιπλέον, το 1982, η ελληνική πλευρά διατύπωσε επίσημα τη θέση ότι «η Ελλάς, παρά την μακρά ιστορική χρήση Ελληνικών τοπωνυμίων σε περιοχές εκτός από τα όρια του σημερινού Ελληνικού Κράτους, υποστηρίζει όλα τα σχετικά ψηφίσματα των συνδιασκέψεων των Ηνωμένων Εθνών για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων, ιδίως όσων αναφέρονται: (α) στην κατάργηση, όσον το δυνατόν ταχύτερα των εξωνύμων σε διεθνή χρήση (χάρτες, διαβατήρια, τουριστικά φυλλάδια), και (β) στον σεβασμό των εθνικών τοπωνυμίων, όπως αυτά τυποποιούνται από την αρμόδια αρχή γεωγραφικών ονομάτων κάθε χώρας».

Τι είναι εξώνυμο; Είναι το διαφορετικό γεωγραφικό όνομα «που χρησιμοποιείται σε μίαν ορισμένη γλώσσα για μια γεωγραφική οντότητα που βρίσκεται εκτός από την περιοχή στην οποία η ορισμένη αυτή γλώσσα είναι επίσημη». Για παράδειγμα η «Κωνσταντινούπολη» είναι εξώνυμο αφού η Τουρκία στην επικράτεια της οποίας ανήκει την ονομάζει επίσημα «Istanbul».

Με βάση όλα τα παραπάνω, οι εκπρόσωποι της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) (στον οποίο δυστυχώς η Ελλάδα απαξιούσε εκείνη την περίοδο να συμμετάσχει με δικαίωμα ψήφου) με αποτέλεσμα στα διεθνή πρότυπα να κατοχυρωθεί η «μακεδονική» ως επίσημη γλώσσα, και τα ΜΚ και MKD ως διεθνείς κωδικοί για την εν λόγω χώρα. Πρότυπα που εφαρμόζονται παγκοσμίως σε όλα τα συστήματα πληροφορικής και όχι μόνον …

Παράλληλα, η κινητοποίηση της, εν πολλοίς πληγωμένης, διασποράς, πέτυχε την οιονεί διεθνή κατοχύρωση της «μακεδονικής» ταυτότητας ακόμη και για αναμφισβήτητα ελληνικά ιστορικά πρόσωπα και περιόδους πολλούς αιώνες πριν από την εμφάνιση σλαβόφωνων στην βαλκανική χερσόνησο. Κι αυτό παρά τις φιλότιμες προσπάθειες πολυάριθμων ελλήνων πατριωτών, τις οποίες συχνά αντιμαχόταν το επίσημο κράτος ή καπηλεύονταν οι ίδιοι εθνικιστικοί κύκλοι που ήταν συνυπεύθυνοι για τις διώξεις, στις οποίες οφείλεται εν μέρει το πρόβλημα.

Συμπέρασμα. Όλα τα κόμματα και οι παρατάξεις φέρουν διαχρονικά μέρος της ευθύνης για την σημερινή κατάσταση σχετικά με την ονομασία του βόρειου γείτονα. Αντί λοιπόν να παραπλανούν και να ξεσηκώνουν τον κόσμο, ας πουν επιτέλους την αλήθεια και ας αναγνωρίσουν τα λάθη τους, επιδιώκοντας μια συναινετική λύση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε άλλη ενέργεια προωθεί εμμέσως τα σχέδια όσων δυνητικά επωφελούνται από την διαιώνιση της κατάστασης. Είτε επειδή έχουν βλέψεις κατά της Ελλάδας από ανατολάς είτε επειδή αντιμάχονται την Ευρώπη από την ίδια κατεύθυνση.

Υ.Γ. Στις 12 Φεβρουαρίου 2018 ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε πως «Το όνομα «Μακεδονία» η Ελλάδα το έχει αποδεχτεί εδώ και πολλά χρόνια»!!!

30 Ιανουαρίου 2018

Περί κατάθλιψης και εξουθένωσης

Μερικές μεγάλες δοκιμασίες μπορούν να μας κάνουν σοφότερους …
(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις 30 Ιανουαρίου 2018 στη στήλη Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα-317)

Ξαναβρέθηκα την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες όπου έχω περάσει 30 χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής. Περπάτησα ξανά σε γνώριμα μέρη και φυσικά θυμήθηκα μια σειρά από ευχάριστα αλλά και δυσάρεστα γεγονότα που σημάδεψαν την ζωή μου για πάντα. Όπως το επεισόδιο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out) που πέρασα πριν από 16 χρόνια.

Υπηρετούσα τότε στη μονάδα Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου είχαν ανατεθεί μια σειρά από σημαντικά θέματα που αφορούσαν την προστασία των πολιτών από ατυχήματα και καταστροφές. Σε αυτά περιλαμβάνονταν η έγκαιρη προειδοποίηση του πληθυσμού, ο κοινός ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης (το 112), η ιατρική καταστροφών, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νέα κράτη μέλη και η έρευνα και τεχνολογία στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας.

Παράλληλα, έμπαινα και επιφυλακή στο υποτυπώδες τότε κέντρο επιχειρήσεων που συντόνιζε την αποστολή εμπειρογνωμόνων στους τόπους μεγάλων ατυχημάτων και καταστροφών. Όπως πετρελαιοκηλίδες, χημικά ατυχήματα, σεισμοί και πλημμύρες. Ο φόρτος της δουλειάς, το αίσθημα ευθύνης ότι μερικά πράγματα έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε για να προστατευθούν οι πολίτες και τα εμπόδια που έθετε η πολιτική συγκυρία αλλά και η συχνά κοντόφθαλμη αντιμετώπιση από την ιεραρχία έφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Το καθημερινό άγχος έγινε ανυπόφορο. Ο ύπνος μειώθηκε ή ήταν γεμάτος εφιάλτες. Ο εκνευρισμός, ιδίως στο σπίτι ξεπέρασε συχνά τα επιτρεπόμενα όρια. Η υπερδιέγερση διαδεχόταν περιόδους υπνηλίας που κρατούσαν ολόκληρα σαββατοκύριακα. Μέχρι τη στιγμή που η ελπίδα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση της προστασίας των πολιτών ναυάγησε στα νερά της μικροπολιτικής σκοπιμότητας, του εκφοβισμού και των εθνικών συμφερόντων. Συμφέροντα, τα οποία συχνά αγνοούν ή και υπονομεύουν το μακροπρόθεσμο συμφέρον των πολιτών …

Η ελπίδα αποτελεί το καλύτερο κίνητρο. Όταν εκλείψει η ελπίδα καταλαβαίνει κανείς πως είναι μάταιο να αγωνίζεται. Αυτό σε συνδυασμό με μια ψυχική κα σωματική υπερκόπωση οδηγούν εξ ορισμού στην εξουθένωση. Η ζωή δεν έχει πια καμία αξία και γεύση. Το βάρος στο στήθος είναι ανυπόφορο. Οι αυτοκτονικές σκέψεις σε κατακλύζουν. Δεν έχεις διάθεση για τίποτα αλλά δεν μπορείς και να ησυχάσεις. Ο φευγαλέος ύπνος είναι γεμάτος εφιάλτες. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς αλλά ούτε και να συνομιλήσεις χωρίς να διαπληκτιστείς ακόμη και με τους ανθρώπους που σε αγαπούν …

Και θέλεις να φύγεις. Να φύγεις όσο πιο μακριά γίνεται … Πήρα το αυτοκίνητο και κατέβηκα στην Ελλάδα αφού είχα υποβάλλει παραίτηση από τη θέση του ευρωυπαλλήλου. Όμως το βάρος στο στήθος, οι αϋπνίες και οι μαύρες σκέψεις με συνόδευαν παντού. Ευτυχώς, αγόρασα ένα τετράδιο και κάθε φορά που έφτανα στο αμήν καθόμουν και έγραφα τις σκέψεις και τα παράπονά μου.

Κι επειδή (όπως έμαθα στη συνέχεια) η υπηρεσία αντιμετωπίζει δεκάδες παρόμοια επεισόδια … η ιατρική υπηρεσία με ενημέρωσε ότι η παραίτηση δεν έγινε δεκτή και ότι με έθετε σε αναρρωτική άδεια μέχρι να ξαναβρώ τον εαυτό μου. Κάτι για το οποίο χρειάστηκε ενάμισης χρόνος με ψυχοθεραπεία, χρονικά οριοθετημένη φαρμακευτική αγωγή και αλλαγή καθηκόντων.

Τα διδάγματα. Το πρώτο βήμα για να ξεπεράσω αυτή τη δοκιμασία ήταν η απόφαση που πήρα να αγωνιστώ να επιστρέψω στην οικογένεια και στη δουλειά μου. Ο πατέρας μου έπασχε από χρόνια κατάθλιψη κάτι που δεν ήθελα με κανέναν τρόπο για τον εαυτό μου. Είχα επίσης αποκλείσει και κάθε μακρόχρονη φαρμακευτική αγωγή με ψυχοφάρμακα. Ναι, πήρα φάρμακα αλλά μόνο σε προσωρινή βάση και προσπαθώντας, με συστηματική ψυχοθεραπεία και αυτοανάλυση, να αλλάξω την θεώρησή μου για τη ζωή.

Σιγά-σιγά ξεπερνώντας αυτή τη δοκιμασία άρχισα να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Επικεντρώθηκα στα αίτια που με είχαν οδηγήσει στην εξουθένωση. Έμαθα να αναλύω τα προβλήματα ώστε να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της καθημερινότητας με ρεαλισμό και επιφυλακτικότητα. Αποφεύγοντας τις ατραπούς που οδηγούν στην κατάθλιψη και την εξουθένωση. Και κατανοώντας τον δόλο και την εξαπάτηση, ώστε να προστατεύομαι από απογοητεύσεις και από αποτυχίες.

Έμαθα τα όρια μου και πως να αποφεύγω καταστάσεις που με αγχώνουν. Να πολεμώ για πράγματα που αξίζουν, περιορίζοντας ή και αναβάλλοντας τις μετωπικές συγκρούσεις εν θερμώ, μέχρι να έχω μελετήσει καλά όλες τις εναλλακτικές επιλογές. Η ψυχική ηρεμία είναι πολύτιμος σύμμαχος για την επιτυχημένη επίλυση των προβλημάτων και δεν πρέπει να θυσιάζεται σε καμία περίπτωση. Μερικά προβλήματα τα λύνει ο χρόνος. Σε άλλες περιπτώσεις αρκεί μια δόση ζαμανφουτίνης χωρίς βέβαια να γίνεται κανείς αναίσθητος!

Κατάλαβα επίσης πόσο αξίζουν στη ζωή μου ορισμένες ανθρώπινες σχέσεις. Σχέσεις τις οποίες ο φόρτος δουλειάς με είχε κάνει να παραμελήσω. Η οικογένεια και ορισμένοι πραγματικοί φίλοι που μου συμπαραστάθηκαν και με βοήθησαν να ξεπεράσω τη δοκιμασία. Χωρίς να πάψω να παθιάζομαι για μερικά θέματα, τα αγαπημένα μου πρόσωπα έχουν τώρα πολύ υψηλότερη προτεραιότητα στη ζωή μου σε σχέση με το παρελθόν.

Παράλληλα, η εμπειρία μου με δίδαξε να κατανοώ καλύτερα όσους περνούν παρόμοιες δυσκολίες. Και να προσπαθώ να τους συμπαρασταθώ όσο καλύτερα μπορώ. Γιατί η καλοσύνη και η συμπαράσταση που λαμβάνουμε στις δυσκολίες μας είναι δανεικές. Αν δεν μπορούμε να τις ανταποδώσουμε σε αυτούς που μας τις έδωσαν απλόχερα μπορούμε σίγουρα να τις χαρίσουμε σε κάποιους άλλους που τις έχουν ανάγκη …

Το σημαντικότερο όμως πράγμα που με δίδαξε η εμπειρία αυτή ήταν ότι όσο κι αν υποκρίνομαι τον αθάνατο σε αυτή τη ζωή, στην πραγματικότητα είμαι θνητός. Ή όπως έλεγαν οι αρχαίοι, βροτός. Κι αξίζει μεν να προσπαθήσω να κάνω κάτι χρήσιμο για τον πλησίον μου αλλά δεν αξίζει να «ζημιώσω την ψυχή μου» και την υγεία μου γιατί το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό ούτε για μένα ούτε για το κοινωνικό σύνολο.

Ναι, η μεγάλη αυτή δοκιμασία με έκανε σοφότερο!

Υ.Γ. Η εξουθένωση δεν απειλεί μόνο γραφειοκράτες αλλά και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους, αστυνομικούς, λογιστές, δημοσιογράφους, διαφημιστές, καλλιτέχνες, πωλητές και υπαλλήλους (ιδίως εταιρειών υψηλής τεχνολογίας).

23 Ιανουαρίου 2018

Που πετάξατε τα σκουπίδια σας σήμερα;

Ακόμη και οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες μετατρέπονται σε ανεύθυνους, όταν οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προβλέψει σύστημα συλλογής για τα επικίνδυνα απόβλητα …
(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις 23 Ιανουαρίου 2018 στη στήλη Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα-316)

Όταν εντόπισα μερικά ληγμένα φυτοφάρμακα στην αποθήκη, αναρωτήθηκα πού θα μπορούσα να τα πετάξω. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω και να τι ανακάλυψα.

Φυτοφάρμακα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στην Αγυιά, συγκεντρώνει μόνο τα γεωργικά φάρμακα (και τις κενές τους συσκευασίες) από τα προγράμματα ψεκασμών που διαχειρίζεται η ίδια (π.χ. δακοκτονία). Στις σχετικές συμβάσεις προβλέπονται μέτρα και διαδικασίες αποκομιδής και καταστροφής των συσκευασιών που δεν έχουν καθαριστεί ή που περιέχουν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες αγρότες οφείλουν να ακολουθούν τις σχετικές «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης αποβλήτων χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων» – υποχρεωτικό τριπλό ξέπλυμα της συσκευασίας και διάθεσή της στους κοινούς μπλε κάδους ανακύκλωσης. Αντίθετα, δεν προβλέπεται τίποτα για τα φυτοφάρμακα που αγοράζουν οι ιδιώτες για τους κήπους ή τα χωραφάκια τους. Η ΔΑΟΚ προτείνει να απευθυνθούν στους Δήμους, αλλά η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χανίων και η ΔΕΔΙΣΑ δηλώνουν αναρμόδιοι!

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το σημαντικό για την υγεία των πολιτών πρόβλημα, οι Δήμοι της περιοχής μας θα μπορούσαν να μιμηθούν άλλους δήμους της χώρας (π.χ. Αγιάς, Κιλελέρ, Λάρισας, Τεμπών, Φαρσάλων, Ελασσόνας, Γιαννιτσών και Βέροιας) συνεργαζόμενοι με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ) για την απόσυρση κενών συσκευασιών και ληγμένων φυτοφαρμάκων. Θα μπορούσε επίσης να δημιουργηθεί, με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, ένα δίκτυο συλλογής στα γεωπονικά καταστήματα, ανάλογο με το σύστημα συλλογής των ληγμένων φαρμάκων που επιστρέφονται σήμερα στα φαρμακεία.

Άλλα επικίνδυνα απόβλητα. Υπάρχουν όμως και μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) άλλων κατηγοριών. Όπως τα εντομοκτόνα που πωλούν τα σουπερμάρκετ. Οι συσκευασίες από μπογιές και διαλυτικά. Οι ανιχνευτές καπνού που περιέχουν και μικροποσότητες ραδιενεργών υλικών. Οι πλάκες Ελενίτ και άλλα προϊόντα αμιαντοτσιμέντου. Δυστυχώς, ούτε ο Δήμος Χανίων ούτε η ΔΕΔΙΣΑ έχουν σήμερα κάποια πρακτική λύση!

«Θα πρέπει ο ιδιώτης να απευθυνθεί σε μια από τις αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων» μας ενημερώνει η Μαρία Φλεμετάκη, Υποδιευθύντρια Μεταφορών Επικινδύνων Υλικών της ΔΕΔΙΣΑ. Μια τέτοια εταιρεία που εδρεύει στο Ακρωτήρι Χανίων με ενημέρωσε ότι ασχολείται μόνο με μεγάλες ποσότητες. Μάλιστα, για να έλθει απλώς να εξετάσει και να ταυτοποιήσει τα απόβλητα ζήτησε 60€! Αντίστοιχη αντιμετώπιση είχε και ένας φίλος, για μια μικροποσότητα από πλάκες αμιαντοτσιμέντου …

Μάλιστα, ο ίδιος ο Δήμος Χανίων κήρυξε πέρσι άγονο έναν διαγωνισμό για την αποκομιδή υπολειμμάτων αμιαντοτσιμέντου, επειδή δεν εμφανίστηκαν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. «Το πρόβλημα των μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων ίσως να πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ή ακόμη και Περιφέρειας Κρήτης» μας είπε η Γεωργία Αποστολάκη, Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Καθαριότητας στο Δήμο Χανίων.

Ογκώδη αντικείμενα και μπάζα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι τα ογκώδη αντικείμενα (π.χ. καναπέδες, στρώματα, θερμοσίφωνες, ψυγεία, κουζίνες) και τα μπάζα από μικρές οικοδομικές εργασίες (π.χ. ανακαινίσεις). Δυστυχώς, οι πολίτες συχνά τα αφήνουν μέσα ή δίπλα στους κάδους που προορίζονται για τα κανονικά αστικά απορρίμματα.

Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην αποκομιδή και ο Δήμος έχει δικαίωμα να επιβάλει πρόστιμο. Για τα ογκώδη αντικείμενα η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου (τηλ. 28213- 41777) έρχεται, μετά από συνεννόηση, και τα μαζεύει σε καθορισμένη ημέρα και ώρα. Ο Δήμος δεν παραλαμβάνει μικροποσότητες από μπάζα ενώ για τα μπάζα σε μεγάλες ποσότητες υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης ειδικών κάδων από εξειδικευμένες εταιρείες.

Ανακυκλώσιμα υλικά. Οι υπεύθυνοι πολίτες χρησιμοποιούν τους μπλε κάδους για την ανακύκλωση χαρτιού και συσκευασιών κάθε είδους (από χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, λευκοσίδηρο κλπ.). Τους κίτρινους κώδωνες για την ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών. Και τους κόκκινους κάδους για ρούχα, λευκά είδη, παπούτσια, τσάντες και ζώνες. Όλα τα παραπάνω ανακυκλώνονται στη συνέχεια από εξειδικευμένες βιομηχανίες.

Υπάρχουν όμως και άλλα υλικά που ανακυκλώνονται, μερικά από τα οποία είναι επικίνδυνα. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές, συλλέγονται σε ειδικούς κάδους. Για τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές υπάρχουν ειδικοί πράσινοι ή διαφανείς κάδοι. Σε ειδικά κουτιά συγκεντρώνονται λαμπτήρες (ιδίως όσοι περιέχουν υδράργυρο) και παλαιά φωτιστικά.

Όλοι αυτοί οι κάδοι υπάρχουν σε επιλεγμένα σημεία (σχολεία, σουπερμάρκετ, καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.). Οι διευθύνσεις υπάρχουν στις ιστοσελίδες της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ). Η ΔΕΔΙΣΑ εφαρμόζει επίσης ειδικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή και συλλογής πόρτα-πόρτα στην παλαιά Πόλη των Χανίων.

Οργανικά απορρίμματα. Από τα σύμμεικτα αστικά απορρίμματα η ΔΕΔΙΣΑ ξεχωρίζει τα βιο-αποικοδομήσιμα υλικά (υπολείμματα τροφών, φρούτων και λαχανικών, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες κλπ.). Σε αυτά προσθέτει και τα βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφών, φρούτων και λαχανικών) που συλλέγει σε ειδικούς καφέ κάδους από μεγάλους παραγωγούς (λέσχες σίτισης, οπωροπωλεία, ανθοπωλεία, υπεραγορές κλπ.) καθώς και διάφορα φυτικά υπολείμματα (κλαδοκάθαρα) αφού προηγουμένως τα τεμαχίσει.

Από αυτό το υλικό η ΔΕΔΙΣΑ παράγει εδαφοβελτιωτικό (κομπόστ) το οποίο συσκευάζεται στα Ραπανιανά Κολυμβαρίου και διατίθεται στο εμπόριο ως εμπλουτισμένο φυτόχωμα «Κηπουρός» από την εταιρεία Έξυπνη Συσκευασία Hellas του Μιχάλη Κωσταριδάκη. Από το 2017 ξεκίνησε και πιλοτικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων από μεγάλους παραγωγούς για την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας.

Συμπέρασμα. Στα Χανιά ενώ έχουν γίνει πολλά στον τομέα της αποκομιδής, ανακύκλωσης και αξιοποίησης των σκουπιδιών, δεν έχει γίνει τίποτα για τις μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων. Κάτι που προβλέπει ρητά το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2016 και εγκρίθηκε επίσημα τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους).

Αν θέλουμε καθαρότερο περιβάλλον θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και να πετάμε τα σκουπίδια μας εκεί που πρέπει και όχι με άναρχο τρόπο στη φύση ή στην πόρτα του γείτονά μας. Αλλά η ευαισθητοποίηση των πολιτών δεν αρκεί. Επείγει και η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Για να εφαρμόσουν το νόμο και να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών.

Υ.Γ. Ευχαριστώ την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Χανίων που δέχτηκε να παραλάβει κατ’ εξαίρεση τα δικά μου ληγμένα φυτοφάρμακα.

16 Ιανουαρίου 2018

Καθημερινές συνήθειες και υγεία

Για να γίνουν πραγματικότητα οι ευχές για καλή υγεία απαιτούνται και κάποιες καθημερινές προσπάθειες για αλλαγή συμπεριφοράς …
(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις 16 Ιανουαρίου 2018 στη στήλη Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα-315)

«Υγεία! Υγεία πάνω απ’ όλα!». Είναι η ευχή που όλοι και όλες ανταλλάξαμε και σ’ αυτές τις γιορτές. Αυτό ευχόμαστε σε γενέθλια, ονομαστικές εορτές και σε κάθε περίπτωση που θέλουμε να πούμε έναν καλό λόγο σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες. Όμως η ευχή αυτή, από μόνη της, είναι δυστυχώς κενή περιεχομένου! Γιατί αν δεν αλλάξουμε μια σειρά από βλαβερές καθημερινές συνήθειες είναι σίγουρο ότι η υγεία μας θα υποφέρει. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά …

Κάπνισμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες 27% με 37 % των Ελλήνων δηλώνουν πως είναι καπνιστές, ενώ 87% με 97% δηλώνουν παθητικοί καπνιστές αφού έχουν εκτεθεί σε καπνό τσιγάρου σε κλειστούς χώρους. Τι επιπτώσεις έχει το κάπνισμα στην υγεία; Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρκίνος διάφορων μορφών, καρδιαγγειακά νοσήματα, άσθμα κι ένα σωρό άλλες ασθένειες έχουν αποδεδειγμένα συνδεθεί με το κάπνισμα.

Είναι σίγουρο ότι η διακοπή του καπνίσματος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η νικοτίνη αποτελεί ισχυρότατη εξαρτησιογόνο ουσία δεύτερη μετά την ηρωίνη όσον αφορά την σωματική εξάρτηση και τρίτη μετά και την κοκαΐνη όσον αφορά την ψυχολογική εξάρτηση. Γι’ αυτό και η απεξάρτηση, εκτός από στερεά απόφαση απαιτεί τη βοήθεια ειδικού ιατρού, φαρμακευτική αγωγή συχνά και ψυχολογική υποστήριξη.

Οινοπνευματώδη. Με βάση πρόσφατες ανακοινώσεις της Αμερικανικής Ένωση Κλινικής Ογκολογίας, το αλκοόλ είναι άμεσα υπεύθυνο για 5% έως 6% των νέων καρκίνων και των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως. Δεν μιλούμε για το ένα ποτηράκι κρασί με το φαγητό αλλά για τα δυνατά οινοπνευματώδη αρχίζοντας από την τσικουδιά και το ουίσκι.

Δυστυχώς, στην Κρήτη παρατηρείται το φαινόμενο να καταναλώνουν οινοπνευματώδη ακόμη και ανήλικοι! Μάλιστα, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Αριάδνη στα Χανιά κατέγραψε πρόσφατα και το μικρότερο σε ηλικία περιστατικό με πρόβλημα χρήσης αλκοόλ, ένα μαθητή της Δ' τάξης δημοτικού (9-10 χρονών)! Επιπλέον, σημειώνεται ότι το πρόβλημα στην Κρήτη είναι τεράστιο με αποτέλεσμα οι θάνατοι από αλκοόλ να είναι διπλάσιοι σε σχέση με τους θανάτους από τα ναρκωτικά.Επισημαίνεται ότι παραπάνω από τους μισούς που πίνουν, πιάνουν μετά το τιμόνι.

Διατροφή. Όλοι υπερηφανευόμαστε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Ωστόσο πολύ λίγοι έχουν υπόψη τους τη φράση του Ιπποκράτη, πατέρα της ιατρικής, ότι «βεβαιότατόν τε καὶ προφανέστατον φάρμακον ἀφελόντα τὰ διαιτήματα» (Περὶ ἀρχαίας ἰητρικῆς, 10). Δηλαδή, «το πιο σίγουρο και προφανέστατο φάρμακο είναι να σταματήσουμε την (προηγούμενη) διατροφή» ή με άλλα λόγια «το φάρμακο σου είναι η τροφή σου».

Η ειρωνεία είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν αναλογιστεί κανείς πως οι Κρητικοί έχουμε εγκαταλείψει τις τρεις βασικές αρχές της Κρητικής διατροφής, την οποία τόσο διαφημίζουμε παγκοσμίως. Ας τις ξαναθυμίσουμε! Καθημερινή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, ακατέργαστων δημητριακών, γαλακτοκομικών προϊόντων, ελαιόλαδου και μέτρια κατανάλωση κρασιού. Εβδομαδιαία κατανάλωση ψαριών, πουλερικών, αυγών. Και μηνιαία κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Χρησιμότατη είναι και η άφθονη κατανάλωση νερού – 2 με 2,5 λίτρα σε ημερήσια βάση (8-12 ποτήρια κατανεμημένα ομοιόμορφα μέσα στη ημέρα).

Σωματική άσκηση. Ας θυμηθούμε πάλι τους αρχαίους που διακήρυσσαν ότι «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ». Οι γιατροί συστήνουν μισή ώρα ελαφριά άσκηση την ημέρα για να αποφεύγονται μια σειρά από ασθένειες όπως ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά, το άγχος κλπ.

Η πεζοπορία, το κολύμπι, η ποδηλασία είναι εύκολα αθλήματα που δεν απαιτούν ιδιαίτερο κόστος και εξασφαλίζουν ευεξία και ευζωία. Οι οργανωμένες ημερήσιες εκδρομές στο βουνό το Σαββατοκύριακο εξισορροπούν την έλλειψη άσκησης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα της καθιστικής ζωής.

Κυκλοφορία. Κάποτε οι μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις ήταν δύσκολες έως αδύνατες. Στις μέρες μας οι Χανιώτες πάνε για καφέ στο Ρέθυμνο ή για φαγητό στην Παλαιόχωρα. Ωστόσο, οι μετακινήσεις αυτές, που πραγματοποιούνται συνήθως με σχετικά υψηλές ταχύτητες εγκυμονούν κινδύνους. Οι καλές συνήθειες περιλαμβάνουν τη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, τη σωστή πρόσδεση των παιδιών, την αποφυγή χρήσης κινητού τηλεφώνου και την τήρηση των ορίων ταχύτητας.

Αποφεύγουμε να οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Δεν κάνουμε αντικανονικές προσπεράσεις, ιδίως όταν δεν έχουμε ορατότητα και δεν παραβιάζουμε τα σήματα STOP και τους φωτεινούς σηματοδότες. Η χώρα μας, ιδιαίτερα η Κρήτη, πληρώνει κάθε χρόνο βαρύ φόρο αίματος με εκατοντάδες νεκρούς και ακόμη περισσότερους τραυματίες, πολλοί από τους οποίους μένουν ανάπηροι για όλη την υπόλοιπη ζωή τους.

Εξαρτήσεις. Αναφερθήκαμε παραπάνω στο κάπνισμα και τα οινοπνευματώδη. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες εξαρτήσεις που μπορούν να καταστρέψουν την υγεία μας και τη ζωή μας. Ναρκωτικά, χαρτοπαιξία και άλλα τυχερά παιχνίδια, εξάρτηση από το διαδίκτυο και ηλεκτρονικά παιχνίδια ακόμη και δογματικές εξαρτήσεις από αιρέσεις και σέχτες.

Πρόκειται για συνήθειες που ξεκινούν σαν παιχνίδια ή για να ξεφύγουμε από κάποια προβλήματα της καθημερινότητας, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε χωρίς να το καταλάβουμε παγιδευμένοι σε θανατηφόρες ατραπούς. Η θεραπεία είναι συχνά δυσκολότατη και απαιτεί οπωσδήποτε υποστήριξη από ειδικό ψυχολόγο αλλά και προσωπική απόφαση για αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη ζωή.

Συμπέρασμα. Η καλή υγεία εξαρτάται πολύ συχνά από τις καλές καθημερινές μας συνήθειες. Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε συνήθειες για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την υγεία μας. Ενθυμούμενοι και την λαϊκή παροιμία «Ό,τι παθαίνει το κορμί, το φταίει το κεφάλι».

09 Ιανουαρίου 2018

Απολογισμός του 2017

Ανασκόπηση των άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε αυτή τη στήλη για λιγότερο πόνο από άγνοια, απροσεξία, κακές συνήθειες, ή και αδιαφορία
(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις 9 Ιανουαρίου 2018 στη στήλη Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα-314)

Ας αρχίσουμε με την ευχή ο Νέος Χρόνος να είναι γεμάτος σωφροσύνη, ηρεμία και έμπρακτη αλληλεγγύη προς τον «πλησίον». Κι αντί ευχής για Υγεία, ας ευχηθούμε πρώτα απ’ όλα να αλλάξουμε όσες καθημερινές συνήθειες επιβαρύνουν μακροπρόθεσμα την Υγεία μας! Θυμηθείτε: κάθε νέα χρονιά, κάθε νέα ημέρα είναι μια ακόμη ευκαιρία για νέα αρχή, για αλλαγή πορείας, για νέες αποφάσεις και για νέους στόχους. Γιατί κάθε καινούργια μέρα είναι και η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μας!

Ποιο είναι άραγε το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει αυτή εδώ η στήλη; Πολύ απλά η πρόληψη ατυχημάτων και καταστροφών, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας και ο περιορισμός του ανθρώπινου πόνου που οφείλεται σε άγνοια, απροσεξία, κακές συνήθειες, ή και σε αδιαφορία. Κάνοντας λοιπόν έναν απολογισμό του χρόνου που πέρασε ας ξεφυλλίσουμε όλα τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στη στήλη αυτή το 2017, σταχυολογώντας τα χρησιμότερα …

Ξεκινήσαμε με τα τροχαία και τα μέτρα που παίρνει το Βέλγιο για την πρόληψή τους. Νυκτερινά λεωφορεία για τις γιορτές, νηφάλιοι οδηγοί, μείωση των ορίων ταχύτητας σε συνδυασμό με αυστηρότερα πρόστιμα. Και τέλος συστήματα σύντομης στάθμευσης έξω από φαρμακεία, τράπεζες, περίπτερα και άλλα καταστήματα. Στα τροχαία αναφερθήκαμε κατ’ επανάληψη και κατά τη διάρκεια του έτους αφού αυτή η μάστιγα οφείλεται κυρίως στην ανωριμότητα των ελλήνων οδηγών.

Αναλύσαμε τις αρμοδιότητες του κράτους για να δούμε αν και πως μπορεί να υλοποιηθεί η υπόσχεση για λιγότερο κράτος και καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως το ζητούμενο πρέπει να είναι καλύτερο και αποτελεσματικότερο κράτος. Μάλιστα, αυτό δεν το εξειδικεύσαμε μόνο στον τομέα της προστασίας του πολίτη από ατυχήματα και καταστροφές αλλά συγκρίναμε και τις διαδικασίες έκδοσης άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας μεταξύ Βελγίου και Ελλάδας για να δείξουμε το υπερβολικό κόστος, την κακή εξυπηρέτηση του πολίτη και την μεγάλη ανάγκη για μεταρρυθμίσεις.

Ένα σημαντικό θέμα δημόσιας υγείας που μας απασχόλησε αρκετές φορές μέσα στο 2017 ήταν η προστασία από το παθητικό κάπνισμα – οι βλαβερές επιπτώσεις και οι προσπάθειες για τον περιορισμό του με την εφαρμογή του σχετικού νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. Αναφερθήκαμε στις προσπάθειες που γίνονται και στα Χανιά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών με εκδηλώσεις, μαντινάδες αλλά και καταγγελίες όταν χρειάζεται.

Εξηγήσαμε τη σημασία της σωστής λειτουργίας του 112, του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού επειγόντων, τις ευρωπαϊκές προόδους και τις τραγικές καθυστερήσεις της ελληνικής πολιτείας σε αυτό τον τομέα. Αναφερθήκαμε επίσης στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι εθελοντές χωρίς τις οποίες η κοινωνία μας δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια σειρά από προκλήσεις τις οποίες αδυνατεί ή δεν θέλει να αντιμετωπίσει η πολιτεία.

Μιλήσαμε με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων για την αστυνόμευση. Με τον διευθυντή δημόσιας υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την δημόσια υγεία. Και με τον Χρήστο Λιονή, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης. για τις προσπάθειες υποστήριξης, μέσω του προγράμματος TiTAN, των οικογενειακών ιατρών ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα υγείας των Κρητικών. Αναφερθήκαμε επίσης σε μια σειρά από ανούσια θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα σε αντίθεση με πολλά ουσιαστικά ζητήματα της καθημερινότητας που θα έπρεπε να μας απασχολούν όλους.

Μας απασχόλησε η ελλειμματική παιδεία που οφείλεται βασικά στις παραλείψεις των γονέων, αλλά και το πρόβλημα της ισότιμης ένταξης των ανάπηρων, τομέα στον οποίο η κοινωνία μας υστερεί δραματικά. Αναφερθήκαμε στις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλουν γονείς, εκπαιδευτικοί, και ηγεσίες για να περιοριστούν οι αντικοινωνικές συμπεριφορές των νεοελλήνων. Συμπεριφορές οι οποίες δείχνουν πως τελικά μερικοί συμπολίτες μας δεν αγαπούνε τη ζωή και την υγεία, ούτε τη δική τους ούτε των άλλων αλλά συμπεριφέρονται ως υποψήφιοι αυτόχειρες και επίδοξοι δολοφόνοι.

Άλλο μεγάλο θέμα η προστασία από τις ψευδείς ειδήσεις και τη μετα-αλήθεια, ένα φαινόμενο που συνδέεται με την υποβάθμιση της κριτικής σκέψης των πολιτών, τη σεχταροποίηση της κοινωνίας αλλά και με την ευρεία και εύκολη κυκλοφορία ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.

Σε μια σειρά άρθρων περιγράψαμε με λεπτομέρειες το σύστημα ανακύκλωσης και αξιοποίησης απορριμμάτων στο Βέλγιο, πρωταθλητή της ΕΕ στον τομέα αυτό και αναρωτηθήκαμε ποιοι καταστρέφουν την Κρήτη γεμίζοντας την σκουπίδια. Αναφερθήκαμε επίσης σε κάποια μέτρα που μπορούμε να λάβουμε ως πολίτες για να σώσουμε την ελληνική φύση, ιδίως τις όμορφες και προστατευόμενες περιοχές του νησιού μας.

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές αναφερθήκαμε σε απλά μέτρα για την προστασία από τους καλοκαιρινούς κινδύνους αλλά και από τα ατυχήματα κατά την διάρκεια των εορτών. Περιγράψαμε για άλλη μια φορά τα μέτρα προστασίας ατόμων και περιουσιών από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες και καταιγίδες. Εξηγήσαμε επίσης τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε διακοπή ρεύματος και ηλεκτροπληξία καθώς και πως μπορούμε να αποφύγουμε τους κινδύνους από αγροτικές εργασίες.

Τέλος, με κάπως πιο ρομαντική διάθεση συντάξαμε αφενός το «Γράμμα σ’ ένα γιασεμί» προσπαθώντας να δείξουμε ότι η πραγματικότητα δεν είναι δύσκολο να αλλάξει αν το θελήσουμε. Και αφετέρου μεταφράσαμε το ποίημα «Ο γεροπαράξενος», για να εξηγήσουμε ότι θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους ηλικιωμένους με ευγένεια και ενδιαφέρον γιατί κάποτε ήταν κι αυτοί νέοι με όνειρα, αισθήματα και δίψα για ζωή!

01 Ιανουαρίου 2018

Ευχές για μια Πολύ Καλή Χρονιά 2018!

Εύχομαι σε όλους και όλες ο Νέος Χρόνος να είναι γεμάτος σωφροσύνη, ηρεμία και έμπρακτη αλληλεγγύη προς τον «πλησίον». Εύχομαι επίσης να αλλάξουμε τις καθημερινές μας συνήθειες που επιβαρύνουν μακροπρόθεσμα την Υγεία μας!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακηρύξει το 2018 ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς κι έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να μελετήσουμε και να ενστερνιστούμε καλύτερα την πραγματική μας πολιτιστική κληρονομιά – της μόρφωσης, της ανοχής και της αγάπης του ωραίου, του ηρωικού και τ’ αληθινού!

Προσωπικά, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για λιγότερο καπνό στους δημόσιους χώρους, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ασφάλειας μέσα από την αρθρογραφία μου στα Χανιώτικα Νέα και για να βελτιωθεί το 112, ο ευρωπαϊκός αριθμός επειγόντων (μέσω της European Emergency Number Association).